img

Kto sme?

Tím Actly vedú ľudia s dlhoročnou lokálnou a medzinárodnou skúsenosťou v oblasti prieskumu trhu, expertných analýz a poradenstva na výkonnej a riadiacej úrovni.
Sprevádzame klienta v procese získavania informácií a pri ich analýze, ale aj v procese premeny poznatkov na správne rozhodnutia. Ponúkame nový uhol pohľadu, víziu budúcich trendov a zážitok z poznávania vlastných možností.

Používame všetky štandardné aj inovatívne techniky zberu dát. Prvoradá je pri tom spoľahlivosť. Máme kompetenciu v telefonickom, online aj osobnom dopytovaní, exit rozhovoroch, mystery shoppingu, zákazníckom pozorovaní, skupinových sedeniach a individuálnych rozhovoroch.
Naša ponuka rešpektuje špecifické potreby veľkých aj menších firiem a inštitúcií.

SLOVENSKO V ČASE PANDÉMIE

BAROMETER POSTOJOV, SKÚSENOSTÍ A STRATÉGIÍ ĽUDÍ

Projekt kontinuálneho reprezentatívneho merania postojov, skúseností a stratégií ľudí v v tomto bezprecedentnom období. Cieľom je ponúknuť náš know-how na to, aby sme vďaka sledovaniu časových radov získavali informácie s prediktívnou hodnotou.

Časť 8

VÝSLEDKY PRIESKUMU

Výskum Slovensko v čase pandémie

SLOVENSKO V ČASE PANDÉMIE

Spoločnosť Actly spustila na konci marca 2020 projekt SLOVENSKO V ČASE PANDÉMIE ako kontinuálne monitorovanie postojov, skúseností a stratégií ľudí na Slovensku v časoch opatrení proti šíreniu korona vírusu.


Ide o sériu reprezentatívnych prieskumov verejnej mienky, vždy na vzorke 1000 respondentov. Odpovede sa zbierajú prostredníctvom online interview. Respondenti sú vyberaní na základe kvót tak, aby reprezentovali populáciu SR z hľadiska pohlavia, veku, vzdelania, veľkosti sídla a kraja..


Zber dát pre prvý prieskum sa konal od 27. do 31. marca, druhý od 4. do 6. apríla a tretí počas Veľkonočného víkendu od 10. do 13. apríla.

 

 Čítať viac

img

Novinky

Spoločnosť Actly prináša na trh unikátne riešenie na meranie potenciálu inovácií s názvom Innovation Tree. Inovácie firiem v rôznych odvetviach majú odlišnú mieru atraktivity, rôznu dobu životnosti a najmä špecifické poslanie vo vzťahu k novým, ale aj existujúcim zákazníckym segmentom. Vyvinuli sme nástroj, vďaka ktorému môže klient maximalizovať účinok svojich noviniek, ako aj eliminovať negatívne efekty existujúcich nedokonalých inovácií.

Kontaktujte nás a my s Vami radi prediskutujeme možnosti implementácie nášho riešenia aj vo vašej firme.

 

img

Prečo Actly

Vieme ponúknuť to, čo mnohí iní, ale ponúkame aj to, čo iní nie. Zárukou pre spokojnosť našich klientov sú:

  • precízny vstup do projektu na základe dôkladného strategického dialógu s klientom
  • projektová os Actly, ktorá zaručí efektívnu a logickú štruktúru projektu tak, aby bezo zvyšku naplnil ciele a očakávania
  • kombinácia našich dlhoročných skúseností s inšpiráciou britskej školy prieskumu trhu v rámci Market Research Society
  • inovatívne a strategické uvažovaniey
  • pripravenosť dielo nielen vytvoriť, ale aj diskutovať o jeho prínosoch a výzvach na všetkých úrovniach v každej firme a organizácii
    (vlastná unikátna metóda prezentácie Actly IN)

Naši klienti

Domov Kto sme Prečo Actly Novinky Naši klienti Riešenia Kontakt

Riešenia

img

ZÁKAZNÍK 360°

ZÁKAZNÍK 360°

Ako sa zákazník správa pri nákupe? Ako sa rozhoduje? Čo mu chýba, čo potrebuje a očakáva na trhu a u vás? Ako sa jeho potreby a očakávania vyvíjajú a budú vyvíjať? Je skúsenosť vašich zákazníkov v rôznych bodoch kontaktu so značkou či produktom lepšia alebo horšia oproti priemeru odvetvia?

ČÍTAJ VIAC
img

ZAMESTNANEC – AMBASÁDOR ZNAČKY ZAMESTNÁVATEĽA

ZAMESTNANEC – AMBASÁDOR ZNAČKY ZAMESTNÁVATEĽA

O kvalite výkonu spoločnosti či inštitúcie rozhodujú v konečnom dôsledku ľudia, ktorí v nej pracujú. Platí to tak vo veľkých globálnych korporáciách, ako aj v malých a stredných firmách, či vo verejnej správe.

ČÍTAJ VIAC
img

O KOM SVET NEVIE, TEN NEEXISTUJE

O KOM SVET NEVIE, TEN NEEXISTUJE

Neustále rastúca konkurencia, interakcia so zákazníkmi, nové taktiky, či komunikačné kanály – to sú momenty, ktoré sa stali súčasťou života značky. Na druhej strane sú v dnešnom svete ľudia vystavení stále väčšiemu množstvu informácií. Deň má však stále rovnako 24 hodín.

ČÍTAJ VIAC
img

TRH V POHYBE

TRH V POHYBE

Každá firma potrebuje kontinuálne informácie o parametroch trhu a o konkurencii. Firemný reporting sa nezaobíde bez kľúčových ukazovateľoch o veľkosti trhu, podieloch a postavení. Na mnohých trhoch nie je možné získať ich inak, ako prieskumom.

ČÍTAJ VIAC
img

DNEŠNÉ INOVÁCIE – ZAJTRAJŠIE ŠTANDARDY

DNEŠNÉ INOVÁCIE – ZAJTRAJŠIE ŠTANDARDY

Našou ambíciou je pomáhať z myšlienok vytvoriť skvelé inovácie a inováciám pomáhať k úspechu na trhu. Zmysel inovácií je pozitívne ovplyvňovať zákaznícku lojalitu a zvyšovať atraktivitu značky pre nových zákazníkov.

ČÍTAJ VIAC
img

STARTUPY S BUDÚCNOSŤOU

STARTUPY S BUDÚCNOSŤOU

Kreativita, aplikácia poznatkov z výskumu, nové spôsoby využívania technologických možností, vyhľadávanie nových – aj netušených – príležitostí, inovácie vo všetkých odvetviach ekonomiky – to je priestor startupov a v súčasnosti centrum záujmu mnohých investorov.

ČÍTAJ VIAC